Your Motion
Image default
Offers

Genoodzaakte reorganisatie

Nadat de financiële crisis van start is gegaan komt het ook bij veel bedrijven voor dat ze de kosten niet aankunnen en zij genoodzaakt zijn een reorganisatie plaats te laten vinden. De reorganisatie binnen een bedrijf kan ook wel herindeling, modernisering, outsourcing, herstructurering of privatisering genoemd. De reorganisatie zal uiteindelijk neerkomen op een verandering binnen de constructie van het bedrijf. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben in het bedrijf in het algemeen, maar meestal vinden alleen grote veranderingen plaats voor de werknemers. Het voornaamste doel van het reorganiseren en dus het veranderen van de bedrijfsstructuur is het maken van meer winst, of het verschaffen van kapitaal. Zo zou het dus ook positieve effecten hebben voor een bedrijf, maar dat komt ook met negatieve gevolgen. Zo kan het namelijk zijn dat er werknemers ontslagen moeten worden, wat leidt tot onzekerheid in het leven van een arbeider. Het vinden van een nieuwe baan is lastig, al worden de werknemers in de meeste gevallen wel goed begeleid. Op dat moment is er sprake van outplacement begeleiding. Dit wordt bijna altijd in het Sociaal Plan vastgelegd. Hierin zijn afspraken gemaakt over het herplaatsing beleid. Wanneer je als gevolg van reorganisatie ontslagen wordt dan is het verlicht dat je werkgever ontslag aanvraagt bij het UWV, als gevolg van bedrijfseconomische redenen. Er zal in dit geval sprake zijn van een aparte procedure. Hierbij zal de werkgever in de eerste instantie aan moeten geven dat hij genoodzaakt was de werknemer te ontslaan naar aanleiding van bedrijfseconomische redenen. Zodra wordt aangetoond dat dit werkelijk het geval is en dat financiële tekorten werkelijk de redenen waren van het ontslag, zal vastgesteld moeten worden wie er wordt voorgedragen voor het ontslag. Natuurlijk zal de reorganisatie voor de werknemers erg vervelend uit gaan pakken, maar het kan simpelweg de overlevingskans van een bedrijf vergroten. Om outplacement te regelen kun je Carrierepoort inschakelen.

 

 

 

 

 

http://www.carrierepoort.nl